số thứ tự

Đặt tên phố theo số thứ tự tại New York, Mỹ

Đặt tên phố theo số thứ tự tại New York, Mỹ

VTV.vn - Tại New York, Mỹ, tên phố được đặt theo số thứ tự để thuận tiện cho người dân và du khách tìm đường.