TV& VIDEO

sơ tuyển Nhân tố bí ẩn

Nhân tố bí ẩn 2016 tổ chức vòng sơ tuyển đợt 2

Nhân tố bí ẩn 2016 tổ chức vòng sơ tuyển đợt 2

VTV.vn - Trong các ngày 14 - 15/01 và 19 - 20/01, "Nhân tố bí ẩn 2016" sẽ tổ chức vòng sơ tuyển đợt 2 tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.