TV& VIDEO

Sở Văn hóa Thể thao

Đà Nẵng: Cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính

Đà Nẵng: Cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính

VTV.vn - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng phương tiện công và giờ hành chính tham gia lễ hội.