TV& VIDEO

số xe

Tồn đọng hơn 40 xe ô tô Việt kiều ở cảng VICT

Tồn đọng hơn 40 xe ô tô Việt kiều ở cảng VICT

Theo tin từ Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3, hiện nay tại cảng container quốc tế Việt Nam còn 42 xe ô tô nhập khẩu theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục nhập khẩu.