TV& VIDEO

sơ xuất

Nguy cơ cháy nổ cao dịp cận Tết

Nguy cơ cháy nổ cao dịp cận Tết

Thời điểm cuối năm vừa là mùa khô, vừa là lúc các hoạt động buôn bán kinh doanh, tập kết hàng hóa, đốt vàng mã… nhiều hơn nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.