TV& VIDEO

sôi động

Thị trường điện máy đảo Lý Sơn bắt đầu sôi động

Thị trường điện máy đảo Lý Sơn bắt đầu sôi động

Trong những ngày qua, trên các chuyến tàu hàng đến đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi luôn có rất nhiều hàng điện máy, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.