TV& VIDEO

sơn xe

Tham quan nhà máy mới của Pagani

Tham quan nhà máy mới của Pagani

 Mọi công việc sản xuất các mẫu xe của Pagani đều chuyền đến nhà máy mới trong khi trụ sở cũ trở thành văn phòng thiết kế, nghiên cứu và phát triển.