TV& VIDEO

sông Cẩm Đàn

Bộ trưởng TN&MT chỉ đạo thanh tra toàn diện công ty xả thải "bức tử" sông Cẩm Đàn

Bộ trưởng TN&MT chỉ đạo thanh tra toàn diện công ty xả thải "bức tử" sông Cẩm Đàn

VTV.vn - Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, chính quyền Bắc Giang thanh tra toàn diện việc xả thải của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.