TV& VIDEO

sông Chu

Va chạm xe máy trên cầu phao sông Chu, 2 người tử vong

Va chạm xe máy trên cầu phao sông Chu, 2 người tử vong

VTV.vn - Khi 2 người cùng đi xe máy trên cầu phao Vồm bắc qua sông Chu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa thì va chạm nhau và cùng rơi xuống sông tử vong