TV& VIDEO

sống cùng lịch sử

Lý do phim nhà nước luôn thắng thế tại LHP Việt Nam

Lý do phim nhà nước luôn thắng thế tại LHP Việt Nam

VTV.vn-Trưởng Ban giám khảo thể loại phim truyện video và phim điện ảnh của LHP Việt Nam lần thứ 19 cho rằng yếu tố dân tộc, nhân văn phải đặt lên trên yếu tố sáng tạo và hội nhập.