TV& VIDEO

sóng điện thoại

Sóng điện thoại làm tăng nguy cơ ung thư

Sóng điện thoại làm tăng nguy cơ ung thư

VTV.vn - Viện Nghiên cứu Sức khoẻ và Môi trường Mỹ vừa đưa ra báo cáo cho thấy mối liên hệ giữa sóng điện thoại di động và bệnh ung thư.