TV& VIDEO

sông Krông Nô

Đắk Nông: 12 căn nhà tốc mái, trên 1.000 trụ tiêu bị gãy đổ do bão số 12

Đắk Nông: 12 căn nhà tốc mái, trên 1.000 trụ tiêu bị gãy đổ do bão số 12

VTV.vn - Qua thống kê của tỉnh Đắk Nông, tại xã Đắk Hòa, huyện Đắk Glong đã có 12 căn nhà của người dân bị tốc mái; tại xã Nâm Nờ Đi có trên 1.000 trụ tiêu bi