Sông Lena

Nhiều gia đình người Việt đã sơ tán khỏi khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine

Nhiều gia đình người Việt đã sơ tán khỏi khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine

Nhiều gia đình người Việt Nam tại miền Đông đã kịp rời khỏi khu vực hoặc gửi con cái đến các cộng đồng người Việt ở khu vực an toàn lân cận.