TV& VIDEO

sông Nhùng

Sạt lở lớn ven sông Nhùng, ẩn họa rình rập người dân

Sạt lở lớn ven sông Nhùng, ẩn họa rình rập người dân

Tuyến đường làng không thể lưu thông, nhiều điểm sạt lở ăn sát vào mép sân của nhà dân, một số hộ khác cũng bị mất vườn tược và đất canh tác khiến người dân vô cùng bất an.