TV& VIDEO

Sông Pô Kô

Kon Tum tồn tại nhiều điểm khai thác cát trái phép

Kon Tum tồn tại nhiều điểm khai thác cát trái phép

VTV.vn - Thời gian gần đây trên địa bàn các huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum xuất hiện nhiều điểm khai thác cát trái phép.