TV& VIDEO

sóng sánh

Ghé Quảng Ninh thưởng thức đặc sản ngán

Ghé Quảng Ninh thưởng thức đặc sản ngán

Gọi là ngán nhưng ăn một lần đâu dễ ngán. Đó chính là điều thú vị về loài hải sản biển ở Quảng Ninh: con ngán.