TV& VIDEO

song sắt

Hấp dẫn phố cổ La Habana

Hấp dẫn phố cổ La Habana

Phố cổ La Habana là một quận của thành phố La Habana rộng lớn, thủ đô của nước Cộng hòa Cuba. Nơi đây bao gồm những công trình hành chính, quân sự và văn hóa được xây dựng cách đây trên 400 năm.