TV& VIDEO

sống tạm bợ

Người Pháp mất dần kiên nhẫn trước làn sóng tị nạn

Người Pháp mất dần kiên nhẫn trước làn sóng tị nạn

VTV.vn - Người dân Calais đã quá ngán ngẩm trước dòng người tị nạn từ Pakistan, Afghanistan, Ethiopia, Sudan dồn tới đây.