TV& VIDEO

Sốt xuất huyết tăng mạnh

Sốt xuất huyết tăng mạnh tại An Giang, Đồng Tháp

Sốt xuất huyết tăng mạnh tại An Giang, Đồng Tháp

VTV.vn - Trung tâm y tế dự phòng ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp cho biết, bệnh sốt xuất huyết có khả năng tăng mạnh trở lại.