TV& VIDEO

sốt xuất huyết tăng “nóng”

Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết từ tuyên truyền mang tính hình thức

Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết từ tuyên truyền mang tính hình thức

VTV.vn - Tại TP.HCM, bên cạnh sự chủ quan của người dân, sốt xuất huyết tăng “nóng”, nguy cơ bùng phát dịch còn đến từ việc tuyên truyền mang nặng hình thức của y tế địa phương.