TV& VIDEO

S&P

S&P hạ xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc

S&P hạ xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc

VTV.vn - Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) đã hạ một bậc xếp hạng nợ công của Trung Quốc từ AA- xuống A+.