TV& VIDEO

S&P

S&P nâng xếp hạng tín nhiệm của Vingroup lên mức B+

S&P nâng xếp hạng tín nhiệm của Vingroup lên mức B+

VTV.vn - Tập đoàn Vingroup vừa được Standard & Poor’s (S&P) nâng xếp hạng tín nhiệm từ mức "B-" lên mức "B+", với triển vọng ổn định.