TV& VIDEO

start up việt nam

Xây dựng chỉ số KPI cần thiết đối với start up

Xây dựng chỉ số KPI cần thiết đối với start up

VTV.vn - Việc xây dựng các chỉ số KPI là cần thiết với các công ty khởi nghiệp nhưng không phải start up nào cũng nhận thức được điều này.