TV& VIDEO

starup

Quản trị DN khởi nghiệp thay đổi sau khi gọi vốn thành công

Quản trị DN khởi nghiệp thay đổi sau khi gọi vốn thành công

VTV.vn - Sự thay đổi trong quyền đưa ra quyết định là sự khác biệt lớn nhất sau khi một doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn.