TV& VIDEO

Stavropol

Nga đặt lực lượng an ninh vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Nga đặt lực lượng an ninh vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Chính quyền Nga đã quyết định đặt lực lượng an ninh nước này trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại vùng Stavropo.