TV& VIDEO

Steve Ballmer

Microsoft có CEO mới

Microsoft có CEO mới

Sau hơn 6 tháng tìm kiếm và cân nhắc, Microsoft đã lựa chọn ông Satya Nadella làm Giám đốc điều hành mới, kế nhiệm cho cựu CEO Steve Ballmer.