TV& VIDEO

sự cố chết người

“Cần xóa bỏ những lò đốt vôi thủ công tại các địa phương”

“Cần xóa bỏ những lò đốt vôi thủ công tại các địa phương”

VTV.vn - Theo GS. Lê Văn Trình, chuyên gia bảo hộ lao động, cần xóa bỏ những lò đốt vôi thủ công tại các địa phương để tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tài nguyên và ATLĐ.