TV& VIDEO

sự cố iPhone 6

Bộ đôi iPhone 6 liên tục “gây rắc rối” cho người dùng

Bộ đôi iPhone 6 liên tục “gây rắc rối” cho người dùng

Sau sự cố “bẻ cong”, iPhone 6 và iPhone 6 Plus lại tiếp tục bị người dùng phàn nàn về vấn đề “làm đứt râu tóc” và “bị nhuộm xanh”.