sự cố sà lan đụng cầu Rạch Đĩa 1

Giao diện thử nghiệm VTVLive