TV& VIDEO

sư đệ

Những hình ảnh "độc" trên phim trường "Tây du ký"

Những hình ảnh "độc" trên phim trường "Tây du ký"

 Những bức ảnh quý hiếm phía sau màn ảnh của bộ phim đã được đoàn làm phim Tây Du Ký lưu giữ từ năm 1986.