TV& VIDEO

sử dụng bia

Việt Nam tiêu thụ rượu, bia đứng thứ hai Đông Nam Á

Việt Nam tiêu thụ rượu, bia đứng thứ hai Đông Nam Á

VTV.vn - Việt Nam là nước có tỷ lệ tiêu thụ rượu bia đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á và thứ 29 thế giới.