TV& VIDEO

sử dụng cán bộ

Tập trung khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tập trung khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

VTV.vn - Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nghiêm túc tiếp thu khắc phục những hạn chế thiếu sót, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ.

  • Chọn "người tài" hay "người nhà"?

    Chọn "người tài" hay "người nhà"?

    Trong nước07/10/2016 09:38 PM

    VTV.vn - Điều quan trọng nhất trong công tác cán bộ, người được lựa chọn phải là người thực sự xứng đáng về năng lực, phẩm chất, dù bất kỳ người đó có xuất thân từ đâu.