sử dụng đường bộ

Chỉ sử dụng một loại thẻ định danh khi qua trạm BOT

Chỉ sử dụng một loại thẻ định danh khi qua trạm BOT

VTV.vn - Mỗi xe ô tô chỉ sử dụng một thẻ định danh để nộp tiền khi qua các trạm BOT.