TV& VIDEO

sử dụng đường bộ

Yêu cầu các trạm BOT bán vé tháng, vé quý đúng quy định

Yêu cầu các trạm BOT bán vé tháng, vé quý đúng quy định

VTV.vn - Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp thu phí BOT nghiêm túc thực hiện việc bán vé đúng quy định.