TV& VIDEO

sử dụng kinh phí

Luật Nhà ở 2014: Tháo gỡ vướng mắc sở hữu chung - riêng

Luật Nhà ở 2014: Tháo gỡ vướng mắc sở hữu chung - riêng

VTV.vn - Thời gian qua, các vụ tranh chấp liên quan đến sở hữu chung - riêng trong nhà chung cư diễn ra rất phức tạp và có chiều hướng ngày càng nhiều.