TV& VIDEO

sử dụng nước suối ô nhiễm

Người dân Khánh Hòa phải sử dụng nước suối ô nhiễm

Người dân Khánh Hòa phải sử dụng nước suối ô nhiễm

VTV.vn - Công trình cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng, bỏ hoang, người dân xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa phải sử dụng nước suối ô nhiễm.