sử dụng thường xuyên

Facebook Messenger - Ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất

Facebook Messenger - Ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất

Theo nghiên cứu của Parks Associates, Facebook Messenger là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất dựa trên số lượng người sử dụng tại Mỹ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive