sử dụng tính năng

7 điều iPhone vẫn... thua Android

7 điều iPhone vẫn... thua Android

Trên thiết bị Android vẫn còn rất nhiều tính năng mà điện thoại iPhone hiện nay vẫn chưa được trang bị.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive