TV& VIDEO

sử dụng tính năng

7 điều iPhone vẫn... thua Android

7 điều iPhone vẫn... thua Android

Trên thiết bị Android vẫn còn rất nhiều tính năng mà điện thoại iPhone hiện nay vẫn chưa được trang bị.