TV& VIDEO

sử dụng USD

Myanmar: Hạn chế sử dụng USD để vực dậy giá trị đồng Kyat

Myanmar: Hạn chế sử dụng USD để vực dậy giá trị đồng Kyat

VTV.vn - Nhằm nỗ lực hồi phục giá trị cho đồng Kyat đang bị suy yếu thời gian gần đây, Chính phủ Myanmar đã đưa ra kế hoạch hạn chế sử dụng USD đối với hoạt động kinh doanh.