TV& VIDEO

sử dụng vốn vay

ADB luôn là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam

ADB luôn là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam luôn coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu và có đóng góp quan trọng vào việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.