TV& VIDEO

sử dụng vốn vay

TP.HCM đề nghị không sử dụng vốn vay của WB để thực hiện dự án chống ngập

TP.HCM đề nghị không sử dụng vốn vay của WB để thực hiện dự án chống ngập

VTV.vn - TP.HCM vừa trình Chính phủ về việc không sử dụng vốn vay 400 triệu USD của Ngân hàng Thế giới WB để thực hiện dự án chống ngập.