TV& VIDEO

sử học

Làm thế nào để môn Lịch sử hấp dẫn học sinh?

Làm thế nào để môn Lịch sử hấp dẫn học sinh?

Với hình thức thi tốt nghiệp THPT tự chọn như năm nay, thông tin từ nhiều trường cho biết, rất ít học sinh đăng ký thi môn Sử, có trường gần như không có học sinh nào.