TV& VIDEO

sự kiện y tế công cộng

Người đến và trở về từ vùng dịch Zika phải theo dõi sức khỏe

Người đến và trở về từ vùng dịch Zika phải theo dõi sức khỏe

VTV.vn - Bộ Y tế đã có thông điệp và khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa virus Zika, trong đó, người đến và trở về từ vùng dịch Zika phải theo dõi sức khỏe.