TV& VIDEO

sự nghiệp điện ảnh

Gary Oldman và 40 năm cống hiến cho điện ảnh

Gary Oldman và 40 năm cống hiến cho điện ảnh

VTV.vn - Giải thưởng thành tựu trọn đời trong Hollywood Film Awards là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Gary Oldman trong suốt 40 năm qua.