TV& VIDEO

su su

Mưa tuyết Sapa: Du khách mừng, dân bản địa lo

Mưa tuyết Sapa: Du khách mừng, dân bản địa lo

Trái ngược với tâm lý thích thú của khách du lịch, mưa tuyết với đối với những người bản địa đang thực sự là nỗi lo...