TV& VIDEO

sư tử Hà Đông

Lê Khánh đi xin vai phản diện

Lê Khánh đi xin vai phản diện

 Chán làm người hiền lành, Lê Khánh năn nỉ đạo diễn Trần Quang Đại cho đóng vai ác trong bộ phim Bóng tối rực rỡ.