TV& VIDEO

sữa trẻ em

Xem xét dỡ bỏ giá trần sữa trẻ em dưới 6 tuổi

Xem xét dỡ bỏ giá trần sữa trẻ em dưới 6 tuổi

VTV.vn - : Chính sách giá trần đối với mặt hàng sữa trẻ em dưới 6 tuổi có thể sẽ được xem xét dỡ bỏ từ tháng 7/2016.