sức khỏe người tiêu dùng

Đầ Nẵng kiểm tra tình hình bảo quản và buôn bán ớt bột

Đầ Nẵng kiểm tra tình hình bảo quản và buôn bán ớt bột

VTV.vn - Ban quản lý an toàn thực phẩm Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát các chợ trên địa bàn về tình hình bảo quản và buôn bán ớt bột.