TV& VIDEO

sức khỏe người tiêu dùng

Nhiều lỗ hổng trong quản lý hoa quả nhập khẩu

Nhiều lỗ hổng trong quản lý hoa quả nhập khẩu

VTV.vn - Những loại trái cây không rõ nguồn gốc nhưng mang mác nhập khẩu khiến các nhà cung cấp đúng quy trình gặp khó khăn. Trong khi đó, công tác giám sát ATTP vẫn chưa hiệu quả.