TV& VIDEO

sức khỏe sinh sản vị thành niên

Hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ em gái vị thành niên

Hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ em gái vị thành niên

VTV.vn - Tại TP.HCM trong 6 năm qua, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ em vị thành niên miễn phí đã được triển khai trên 9 quận, huyện và đạt được những kết quả khả quan.