TV& VIDEO

sức mua yếu

Tăng giá hàng hóa, dịch vụ: Con dao hai lưỡi

Tăng giá hàng hóa, dịch vụ: Con dao hai lưỡi

VTV.vn - Việc tăng giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình "Chính sách kinh tế và cuộc sống" tuần này.