TV& VIDEO

Sunrise 689

Tàu Sunrise 689 bị cướp khoảng 40 tỷ VND

Tàu Sunrise 689 bị cướp khoảng 40 tỷ VND

Toàn bộ trang thiết bị hàng hải trên buồng lái bị phá hỏng. 1/3 số dầu trên tàu (tương đương khoảng 2.200 tấn) đã bị cướp, ước tính khoảng 40 tỷ VND.