TV& VIDEO

SUNRISE

Đại diện tuyển sinh Queenland QUT gặp gỡ sinh viên tại Hà Nội

Đại diện tuyển sinh Queenland QUT gặp gỡ sinh viên tại Hà Nội

Ms Kitiwan - Đại diện tuyển sinh trường Đại học công nghệ Queenland (Úc) sẽ đến văn phòng Sunrise gặp gỡ các sinh viên Hà Nội lúc 10 – 11h30 ngày 15/3/2014.