TV& VIDEO

sưu tầm tiền

Người Việt Nam và thú vui sưu tầm tiền Zimbabwe

Người Việt Nam và thú vui sưu tầm tiền Zimbabwe

VTV.vn - Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng, nhiều người tiêu dùng Việt Nam có thể sở hữu được tờ tiền Zimbabwe có mệnh giá hàng trăm nghìn tỷ.